TTBS Tomaszów

Przeprojektowanie i budowa dwóch bloków mieszkalnych z garażami wielostanowiskowymi wewnętrznymi i zewnętrznymi przy ul. Barlickiego 18a i Borek 22/24 w Tomaszowie Maz. w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

ul. Pomorska 24 B, 26-600 Radom
NIP 9482617406 REGON 382546993