Obsługa Inwestycji

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla Inwestorów przez profesjonalną kadrę menadżerską. Rozwiązanie takie zapewni prawidłowe i sprawne prowadzenie procesu realizacji inwestycji w poszczególnych etapach, począwszy od optymalizacji kosztów na etapie sporządzania dokumentacji wykonawczej oraz procesu wyboru potencjalnych wykonawców, poprzez zapewnienie profesjonalnego i fachowego nadzoru nad często skomplikowanym procesem inwestycyjnym, czego efektem końcowym jest przekazanie Inwestorowi kluczy do nowo wybudowanego obiektu wraz z pozwoleniem na użytkowanie.

ul. Pomorska 24 B, 26-600 Radom
NIP 9482617406 REGON 382546993