Radmot

Budowa zadaszeń ciągu pieszego wraz z przebudową wiaty oraz zmiany sposobu użytkowania na halę magazynową.
Prace remontowe elewacji z zadaszeniem i wymianą schodów wejściowych. 

ul. Pomorska 24 B, 26-600 Radom
NIP 9482617406 REGON 382546993